۱۳۹۹-۱۲-۰۴

اینترنت رایگان ۶۰ گیگابایتی دانشجویی

دانشجویان گرامی، جهت دریافت بسته ۶۰ گیگابایتی اینترنت رایگان دانشجویی کلیک نمایید.
۱۳۹۹-۱۱-۰۷

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال بهمن ۱۳۹۹

دانشجویان گرامی، جهت دریافت فایل تقویم آموزشی نیمسال بهمن سال ۱۳۹۹ کلیک نمایید.
۱۳۹۹-۱۰-۲۱

زمانبندی ثبتنام دانشجویان صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ورودی بهمن ۱۳۹۹

دانشجویان گرامی، جهت دریافت فایل زمانبندی ثبتنام کلیک نمایید.
۱۳۹۹-۱۰-۲۱

زمانبندی ثبتنام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن ۱۳۹۹

دانشجویان گرامی، جهت دریافت فایل زمانبندی ثبتنام کلیک نمایید.