۱۴۰۱-۰۶-۲۹

ثبت‌نام دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۱ (آزمون سراسری-صرفاً براساس سوابق تحصیلی)

پذیرفته‌شدگان گرامی کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۱، جهت دریافت  زمانبندی و مدارک مورد نیاز ثبت‌نام کلیک نمایید.
۱۴۰۱-۰۶-۱۰

ثبت‌نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

پذیرفته‌شدگان گرامی کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۱، جهت دریافت  زمانبندی و مدارک مورد نیاز ثبت‌نام کلیک نمایید.
۱۴۰۱-۰۶-۰۶

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال مهر ۱۴۰۱

دانشجویان گرامی، جهت دریافت فایل تقویم آموزشی نیمسال مهر سال ۱۴۰۱ کلیک نمایید.
۱۴۰۱-۰۵-۲۰

*** وبینار تخصصی گروه مهندسی معماری و سازمان مدیریت صنعتی ***