تعریف و اهداف دوره


با پیشرفت سریع علم، تکنولوژی و پیچیدگی‌های روز افزون آن، بالطبع سیستم‌های تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته ‌است. اداره صحیح و مناسب و سیستماتیک این گونه واحدها مستلزم استفاده از تکنیک‌های علمی و پیشرفته است. مباحث تولید و خدمات چنان گسترش یافته است که رشته‌های مهندسی سنتی از قبیل شیمی، برق، مکانیک و غیره پاسخگوی همه مسائل نیست. برای جبران چنین کمبودهایی در قرن حاضر به ویژه طی چند دهه اخیر از پیوند رشته‌های گوناگون علوم مدیریت، اقتصاد و روش‌های مهندسی، رشته جدیدی به نام مهندسی صنایع به‌وجود آمده ‌است.
مهندسى صنايع را می توان کاربرد اصول و فنون مهندسی مدیریتی به منظور بهبود، طراحى و نصب سيستم هايى شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژى و تجهيزات براى فراهم آوردن امکان توليد کالاها و ارائه خدمات بشکل کارآ و مطلوب دانست. براى بررسى، ارزيابى و کاربرد اين سيستم ها، دانش و مهارت هاى علوم رياضى، علوم فيزيکى و علوم اجتماعى به همراه فنون طراحى مهندسى موردنياز است. فعاليت هاى مهندسى صنايع همانند پلى است که ارتباط بين اهداف مديريت و عملکرد عملياتى سازمان را ايجاد مى نمايد.مهندسان صنايع بيشتر درگير افزايش بهره ورى در مديريت منابع انسانى، روش ها و فناوری اند. حال آنکه ساير رشته هاى مهندسى بيشتر درگير ماهيت فنى فرآيندها و فرآورده ها مى باشند.

زمینه های فعالیت مهندسی صنایع


همانطور که بیشتر افراد با این موضوع اشنایی دارند که زمانی یک سیستم نتیجه بخش می شود که تمام ابعاد آن به درستی کار کنند . در صنعت یک سیستم کاری و تولیدی از اجزای مختلفی تشکیل شده است . یک بعد فنی ماجرا است. بحث هایی مربوط به زمان ، دانش فنی ، هزینه های ایجاد شده ، بازده خروجی ، نیرو های انسانی و …. رشته هایی نظیر برق ، مکانیک ، عمران و … بیشتر به ابعاد فنی مهندسی و دانش مربوط به آن میپردازد . اما مهندسی صنایع بیشتر به بعد مدیریتی این واحد می پردازد.
اینکه چگونه با هزینه ای کمتر بتوانیم محصولی با کیفیت ارائه دهیم و نیز اینکه چگونه بتوانیم بازده خروجی سیستم را تحت کنترل در بیاوریم خلاصه ی فعالیت های مهندس صنایع در حوزه صنعت توی این چند خط نوشته شد. یک مهندس صنایع فرصت های شغلی بسیاری را در راه خود می بیند. در زیر برخی از زمینه های کاری مشخص مهندس صنایع در بازار را مشاهده می کنیم:
مدیریت تولید، مدیریت مهندسی، مدیریت پروژه، مهندسی مالی، مهندسی سیستم های بهره وری
و بسیاری از این قبیل موارد که یک شخص به عنوان مهندس صنایع میتواند آنها را انجام دهد به طور خلاصه در یک خط میتوان مهندسی صنایع رو مهندسی روش های مناسب افزایش بازده دانست!

طول دوره


برنامه درسی دوره برای 8 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 5 سال می باشد( طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت وبرای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی، برابر 142 واحد است.