الکتروتکنیک – برق صنعتی و تاسیسات الکتریکی

معرفی رشته


پیشرفت صنعت برق سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشورهای صنعتی گردیده است.
به تدریج سیستم های جدید جایگزین سیستم های قدیمی شده و کمبود متخصص در این زمینه قطعا در راه اندازی و نگهداری و کنترل کارخانجات اثر خواهد گذاشت.

و از آنجا که صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص در زمینه طراحی، توسعه و تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی روبروست و لذا تربیت نیروی انسانی در سطح تکنسین ضروری به نظر می‌رسد. توناییهای فارغ التحصیلان این رشته شامل موارد زیر می باشد:

- توانایی تعمیر و نگهداری قسمت های برق ماشین های صنعتی و شبکه های الکتریکی
- توانایی طراحی و محاسبه مدارهای روشنایی و تاسیسات فرمان الکتریکی در سطح محدود
- توانایی اجرای پروژه های تاسیساتی و راه اندازی ماشین آلات
- توانایی سرپرستی تعدادی کارگر برقکار