اطلاعیه انتخاب واحد مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
اطلاعیه ثبتنام دانشجویان ورودی جدید کاردانی ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۱۸

رفع مشکل انتخاب واحد مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

احتراماٌ، ضمن پوزش بابت مشکل پیش آمده به اطلاع دانشجویان محترم میرساند مشکل سامانه انتخاب واحد برطرف گردیده و میتوانند با مراجعه به سامانه، نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

دیدگاه ها بسته شده است