وحید هیبت اله پور

آزاده آبکار
۱۴۰۰-۰۳-۰۵
مائده میاحی
۱۴۰۰-۰۳-۰۵

وحید هیبت اله پور

وحید هیبت اله پور
عضو هیات علمی
06134468666 داخلی ۲۹
اتاق: مدیران گروه های آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

رتبه علمی: مربی

عضو هیات علمی گروه برق  مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز

 زمینه تحقیقاتی مورد علاقه: بهره برداری از سیستم های قدرت و شبکه های هوشمند

دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج (انتقالی به دزفول)
دانشجوی دکتری مهندسی برق گرایش قدرت
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
۱۳۸۸
مهندسی برق گرایش قدرت
کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۳۸۴
مهندسی برق گرایش قدرت
سوابق اجرایی
 • مدیرگروه رشته ی برق و ICT از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 • مدیرگروه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق قدرت از سال ۱۳۹۵ تا کنون
 • مدیر گروه رشته مهندسی پزشکی از سال ۱۳۹۷ تا کنون
 • مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه ها ی موسسه آموزش عالی کارون به مدت ۲ سال
 • مدیر دپارتمان IOT  و بیگ دیتا سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان
 • کارشناس HSE  در شرکت ملی حفاری ایران به مدت ۱ سال
 • مهندس اجرای برق در شرکت خانه راه در ساخت ساختمان اصلی و عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران
 • مهندس ناظر در چندین پروژه صنعتی
 • نماینده موسسه آموزش عالی کارون و سازمان مدیرت صنعتی به عنوان دبیر اجرایی در دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
سوابق علمی
 • انتشار بیش از ۲۵ مقاله در کنفرانس های بین المللی و داخلی
 • پذیرش ۲ مقاله در ژورنال کشورایتالیا
 • انتخاب ۳ دوره به عنوان استاد آموزشی برتر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • راهنمایی بیش از ۱۰۰ پایان نامه در مقطع کارشناسی
 • مشاور بیش از ۱۵ پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 • راه اندازی ۶ آزمایشگاه برای رشته های مهندسی برق و الکترونیک در موسسه ی آموزش عالی کارون اهواز
 • راه اندازی ۳ کارگاه در رشته های مهندسی برق و الکتروتکنیک در موسسه ی آموزش عالی کارون اهواز
 •  
عضویت در مجامع علمی
 • عضوکمیته داوری کانون نخبگان 
 • عضو کمیته فنی مسابقات کشوری رباتیک
 • عضو کمیته اجرایی دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
 •  
سوابق تدریس
 • موسسه آموزش عالی کارون اهواز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ایذه 
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
 • آموزشکده سما پسران و دختران اهواز
 • مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز
 • مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت ملی حفاری ایران
 • مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر اهواز
 • مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت فولاد خوزستان
 •  
تدریس دروس
 • بهره برداری از سیستم های قدرت ( کارشناسی ارشد)
 • سیستم های توزیع انرژی الکتریکی ( کارشناسی ارشد)
 • بهینه سازی در سیستم ها ی انرژی الکتریکی ( کارشناسی ارشد)
 • مدارهای الکتریکی۱ و ۲ ( کارشناسی )
 • ماشین های الکتریکی ۱و ۲ ( کارشناسی )
 • بررسی سیستم های قدرت ۱( کارشناسی )
 • ریاضیات مهندسی ( کارشناسی )
 • مباحث ویژه ( کارشناسی )
فعالیتهای پژوهشی

کتب

مقالات

     ۱٫ عنوان مقاله:

ü  The Power of  Tscs Oscillation And Pss Design Using Good Modal Control Of Genetics Algorithm

عنوان ژورنال:

    ITALIAN JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING (2017)                       

۲٫عنوان مقاله:

ü  Dc-Dc Control Design for Special and Common Cross Over Phases

عنوان ژورنال:

          ITALIAN JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING (2017)

 

۳٫عنوان مقاله:

ü  Unit Commitment Considering Reliability Indices Using an Enhanced Simulated Annealing Algorithm

عنوان کنفرانس:

INTERNATIONAL CONFERENCE ELECTRICAL ENERGY AND INDUSTRIAL ELECTRONIC SYSTEMS (EEIES2009) 

 

۴٫ عنوان مقاله:

üبهینه سازی طراحی یک موتور القایی ۶ فازه با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل

عنوان کنفرانس :

 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ( شهریور ۹۶)

 

۵٫  عنوان مقاله:

üبهینه سازی سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچه و زنبور عسل

عنوان مجله :

مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در برق سال هفتم- شماره اول بهار و تابستان ۹۷

 

     ۶٫ عنوان مقاله:

üپخش توان راکتیو بهینه جهت کاهش تلفات و انحراف ولتاژ با استفاده از الگوریتم سینوس کسینوس

عنوان کنفرانس:

  چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

 

   ۷٫ عنوان مقاله:

üحل بهینه توزیع توان راکتیو در شبکه برق قدرت با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبیه سازی تبرید

عنوان کنفرانس :

      دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ( شهریور ۹۶)

      ۸٫ عنوان مقاله:

üخوشه بندی بهینه میکروشبکه ها بر اساس کنترل کننده droop برای بهبود قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم های جستجوی هماهنگ و ژنتیک

عنوان کنفرانس:

    دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ( شهریور ۹۶)

 

   ۹٫ عنوان مقاله :

üکنترل یک واحد الکترونیکی DG همراه توزیع منابع پس از رویداد مجزا سازی

عنوان کنفرانس :

      سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

      ۱۰٫عنوان مقاله:

üمیرا کردن مودهای الکترومکانیکی با استفاده از پایدارسازهای سیستم قدرت

عنوان کنفرانس:

     سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

۱۱٫عنوان مقاله :

üبررسی پخش بار اقتصادی واحدهای تولیدی سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی GSA

عنوان کنفرانس :

   دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ( شهریور ۹۶)

 

۱۲٫عنوان مقاله :

üبررسی مساله در مدار قرار دادن واحد با توجه به سیستم های ذخیره انرژی مغناطیسی ابررسانا در مقیاس بزرگ

 عنوان کنفرانس :

  دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ( شهریور ۹۶)

 

۱۳٫عنوان مقاله :

üطراحی فیدبک حالت جهت کنترل سروموتور DC و مقایسه آن با کنترل کننده PID و FLC در محیط متلب

عنوان کنفرانس :

    سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

۱۴٫ عنوان مقاله:

üحل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب با روش حریصانه

عنوان کنفرانس:

   دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ( شهریور ۹۶)

 

۱۵٫عنوان مقاله:

üیک رویکرد تک ورودی ، تک خروجی با استفاده از تصحیح ولتاژ فیدبک حلقه منفرد با تکنیک SPWM اصلاح شده برای مبدل باک AC-DC سه فاز

عنوان کنفرانس:

      سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان