رضوان محمدرضایی لرکی
۱۴۰۰-۰۳-۰۷
مهسا صنعتی زاده
۱۴۰۰-۰۳-۰۷

عاطفه رحیمی فر

عاطفه رحیمی فر
عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق گرایش الکترونیک

رتبه علمی: استادیار

عضو هیات علمی گروه برق  مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز

 زمینه تحقیقاتی مورد علاقه: اینترنت اشیاء (IoT)، شبکه های حسگر بی سیم (WSN) شبکه های حسگر بی سیم تعریف شده با نرم افزار، مدیریت مصرف انرژی در شبکه های حسگر، ادوات نیمه هادی

دکتری
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۹
مهندسی برق گرایش الکترونیک
کارشناسی ارشد
دانشگاه سمنان
۱۳۹۳
مهندسی برق گرایش الکترونیک
کارشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۱
مهندسی برق گرایش الکترونیک
سوابق اجرایی
  • عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی برق مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز: از ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تاکنون
  • معاون دانشجویی مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز : از ۲۰/۱۰/ ۱۳۹۷ تاکنون
سوابق علمی
  • تدریس دروس الکترونیک ۱، الکترونیک ۲، الکترونیک آنالوگ، مدار ۱، تحلیل مدارهای الکتریکی، تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها، میکروکنترلر، میکروپروسسور، ریزپردازنده، دیجیتال ۲، اصول میکروکامپیوترها، مدارهای مجتمع CMOS، فیزیک الکترونیک، اصول اندازه گیری الکتریکی، مدارهای مجتمع خطی، زبان تخصصی در برق، مدارات مجتمع دیجیتال، مباحث ویژه در مهندسی برق، آشنایی با مهندسی برق، آزمایشگاه مدار ۱، آزمایشگاه تحلیل مدارهای الکترونیکی، آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی، آزمایشگاه دیجیتال ۲، آزمایشگاه میکروکنترلر، آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر، آزمایشگاه دیجیتال ۱، کارگاه کاربرد رایانه دربرق، کارگاه نرم افزارهای کاربردی در برق  در موسسه آموزش عالی کارون اهواز از سال ۹۳ تا کنون.
  • تدریس دروس تحلیل مدار های الکتریکی و آزمایشگاه دیجیتال ۱ در دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۹۳ لغایت ۹۷٫
  • تدریس دروس مبانی برق، تحلیل مدارهای الکتریکی، آزمایشگاه اندازه گیری و مدار، الکترونیک عمومی در دانشگاه آزاد شوش در سال ۹۳٫
عضویت در مجامع علمی
  • عضویت در هیات داوران مجله Journal of Applied Research in Electrical Engineering (JAREE)
  • عضویت در دپارتمان IoT سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان
تدریس دروس

الکترونیک ۱، الکترونیک ۲، الکترونیک آنالوگ، مدار ۱، تحلیل مدارهای الکتریکی، تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها، میکروکنترلر، میکروپروسسور، ریزپردازنده، دیجیتال ۲، اصول میکروکامپیوترها، مدارهای مجتمع CMOS، فیزیک الکترونیک، اصول اندازه گیری الکتریکی، مدارهای مجتمع خطی، زبان تخصصی در برق، مدارات مجتمع دیجیتال، مباحث ویژه در مهندسی برق، آشنایی با مهندسی برق، آزمایشگاه مدار ۱، آزمایشگاه تحلیل مدارهای الکترونیکی،مبانی برق، آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی، آزمایشگاه دیجیتال ۲، آزمایشگاه میکروکنترلر، آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر، آزمایشگاه دیجیتال ۱، کارگاه کاربرد رایانه دربرق، کارگاه نرم افزارهای کاربردی در برق

فعالیتهای پژوهشی

        A. Rahimifar, Y. S. Kavian, H. Kaabi, and M. Soroosh, “Predicting the energy consumption in software defined wireless sensor networks: a probabilistic Markov model approach,” J. Ambient Intell. Humaniz. Comput., pp. 1–۱۴, ۲۰۲۰٫

        A. A. Orouji, A. Rahimifar, and M. Jozi, “A novel double-gate SOI MOSFET to improve the floating body effect by dual SiGe trench,” J. Comput. Electron., vol. 15, no. 2, 2016.

        A. A. Orouji, Z. Ramezani, and A. Rahimifar, “A NOVEL SOI MESFET BY USING AN ADDITIONAL OXIDE REGION IN CHANNEL FOR HIGH POWER AND HIGH FREQUENCY APPLICATIONS,” Tabriz Journal of Electrical Engineering, 2017.

        رحیمی فر، عاطفه، اروجی، علی اصغر و جوزی نجف آبادی محمد، ۱۳۹۳، ترانزیستور سیلیسیم روی عایق دو گیتی پله‌ای  (SDG SOI): ساختاری نوین برای کاهش آثار کانال کوتاه، بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2015، ۱۳۹۳.

        پیروند بوری، حمید و رحیمی فر، عاطفه،۱۳۹۷،بررسی فرایند مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم نرم افزار محور،دومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،همدان https://civilica.com/doc/766404 

        شهنی فیض، زهرا و رحیمی فر، عاطفه،۱۳۹۷،چالش ها و ملزومات طراحی بهینه شبکه های حسگر بیسیم تعریف شده با نرم افزار،دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران،تهران https://civilica.com/doc/78416

        حزبا، حسن و رحیمی فر، عاطفه،۱۳۹۶،کنترل هوشمند با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا (IOT)،دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر،تهران https://civilica.com/doc/731018

   جوزی نجف آبادی، محمد و اروجی، علی اصغر و رحیمی فر، عاطفه،۱۳۹۳،بررسی سازوکارشکست درگوشه های نوک تیزاتصالات P-Nدرماسفت های کربیدسیلیسیم وارایه یک ساختارجدید برای افزایش ولتاژ شکست،کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۳ https://civilica.com/doc/960389

        جوزی نجف آبادی، محمد و اروجی، علی اصغر و رحیمی فر، عاطفه،۱۳۹۳،طراحی یک ساختار جدید UMOSFET برای افزایش ولتاژ شکست و کاهش مقاومت ویژه،کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۳ https://civilica.com/doc/960416