سکینه جهانگیرزاده

مائده میاحی
۱۴۰۰-۰۳-۰۵
منا ناصحی اسگوئی
۱۴۰۰-۰۳-۰۷

سکینه جهانگیرزاده

سکینه جهانگیرزاده
عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی الکترونیک

رتبه علمی: استادیار

عضو هیات علمی گروه برق  مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز

 زمینه تحقیقاتی مورد علاقه: طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال

دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۱۳۹۹
مهندسی برق گرایش الکترونیک
کارشناسی ارشد
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۰
مهندسی برق گرایش الکترونیک
کارشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۷
مهندسی برق گرایش الکترونیک
سوابق اجرایی
 • سرپرست مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز : از ۰۲/۰۲/ ۱۳۹۹ تاکنون
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز : از ۲۳/۱۰/ ۱۳۹۷ تاکنون
 • مدیر خدمات آموزشی مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز : از ۰۷/۰۷/ ۱۳۹۷ لغایت ۲۲/۱۰/ ۱۳۹۷
 • مدیر دانشکده هنر و معماری مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز : از ۲۷/۰۷/ ۱۳۹۶ لغایت ۰۶/۰۷/ ۱۳۹۷
 • عضو شورای آموزشی مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز: از ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ تاکنون
 • عضو کارگروه جذب هیات علمی مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز: از ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تاکنون
 • عضو هیات علمی تمام وقت گروه مهندسی برق مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز: از ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ تاکنون
 •  
سوابق تدریس
 • تدریس دروس مدارهای الکتریکی۲،مدار منطقی،آزمایشگاه منطقی، الکترومغناطیس، اصول اندازه گیری الکتریکی و تکنیک پالس، مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز ، از سال ۱۳۹۵ تاکنون
 • تدریس دروس مدارهای الکتریکی۲ و مبانی برق ، دانشگاه آزاداهواز، از سال ۱۳۹۵ لغایت۱۳۹۷
 • تدریس دروس خطوط انتقال مخابراتی، مدار مجتمع خطی و آزمایشکاه مدارهای الکترونیکی، موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان، از سال ۱۳۹۳ لغایت۱۳۹۶
 • تدریس دروس مدار الکتریکی ۲ و کنترل خطی، دانشگاه علمی کاربردی لوله سازی اهواز، از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵
 • تدریس دروس مدار الکتریکی ۲ و آزمایشگاه الکترونیک ۱، دانشگاه علمی کاربردی کارگران اهواز، از سال ۱۳۹۱ لغایت۱۳۹۶
 • تدریس دروس مدارهای الکترونیکی، مدار منطقی، دانشگاه پیام نور شوشتر، از سال ۱۳۹۱ لغایت۱۳۹۳
 • تدریس دروس تحلیل مدارهای الکترونیکی، آزمایشگاه الکترونیک۱ دانشگاه آزاد شوشتر،از سال۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳
 • تدریس دروس مبانی دیجیتال، الکترونیک عمومی، آموزشکده سما اهواز، از سال ۱۳۹۱ لغایت۱۳۹۳
 • تدریس دروس آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال و کارگاه مبانی الکترونیک، دانشگاه آزاد شوشتر، از سال ۱۳۹۱ لغایت۱۳۹۲
تدریس دروس

الکترونیک۱ – کنترل خطی – الکترونیک۲ – الکترونیک۳ – مدارهای الکتریکی۱- مدارهای الکتریکی۲- اصول اندازه گیری – تکنیک پالس  –مدارهای منطقی- الکترومغناطیس- آزمایشگاه الکترونیک- آزمایشگاه دیجیتال- مدارهای مجتمع خطی

فعالیتهای پژوهشی

مقالات

·   Sakineh Jahangirzadeh, Amir Amirabadi, Ali farrokhi, Low spur frequency synthesizer using randomly shifted reference spur to higher frequencies,” International Journal of Electronics, 107 (12), 2044-2067, 2020.

 

·  Sakineh Jahangirzadeh, Amir Amirabadi, Ali farrokhi, “Reference spur suppression in the Integer-N frequency synthesizers by reducing periodic ripples amplitude on the VCO control voltage,” Tabriz Journal of Electrical Engineering (TJEE) , 2020.

·        Sakineh Jahangirzadeh, Ebrahim Farshidi, “Asegmented DAC based Sigma Delta ADC by Employing DWA,” International Journal of Electronic Communications and Electrical Engineering, Vol 4 Issue 2, pp. 1-10, February 2014.

·        Sakineh Jahangirzadeh, Ebrahim Farshidi, “’DAC Mismatching Compensation in Multibit Sigma-Delta Modulators with Two-Step Quantization,” Science Series Data Report Journal, Vol 4, No. 5pp. 32-40, May 2012.

·        Sakineh Jahangirzadeh, Ebrahim Farshidi, “Data-Weighteh Averaging Technique for Sigma-Delta ADC with Segmented DAC,” International Conference on Electronics, Biomedical Engineering and its Applications (ICEBEA 2012), pp. 305-309, 2012.

·        Tahmasbi, S. Jahangirzadeh, S. M. Seyedzadeh, F. Saki, S. B. Shokouhi, “An Effective Approach for Data Extraction from Antenna Polar Patterns,” in Proc. IEEE, 7th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP’2011), Tehran, Iran, 2011, pp. 1-4.

 

داوري پایان نامه ­هاي کارشناسی­ ارشد:

رحیم عطائی­ کچوئی، ارائه یک روش جدید برای تشخیص گره ­های تاثیرگذار در شبکه ­های اجتماعی با استفاده از معیارهای مرکزیت و الگوریتم یادگیری ماشین، مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز

سیما کیوان راد، پیاده سازی موازی الگوریتم رمزنگاریSA-EDS با استفاده از GPU، مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز

 

      – رضا شكريان، طراحی موثر ضرب­ کننده Vedic  در تکنولوژی اتوماتای سلولی نقطه کوانتمی ، مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز

– حمیدرضا داروئی ، ارائه یک طراحی کارآمد از مدار جمع­ کننده تفریق­ کننده برگشت­ پذیر، مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز

– رامین بابادی­ غلامی ، طراحی پیاده­سازی یک مقایسه­ کننده تک بیتی در اتوماتای سلولی نقطه کوانتم ، مؤسسه آموزش عالی کارون اهواز