رضوان محمدرضایی لرکی

منا ناصحی اسگوئی
۱۴۰۰-۰۳-۰۷
عاطفه رحیمی فر
۱۴۰۰-۰۳-۰۷

رضوان محمدرضایی لرکی

رضوان محمدرضایی لرکی
عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

رتبه علمی: مربی

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی کارون اهواز

 زمینه تحقیقاتی مورد علاقه: سیستم های پیشنهاد دهنده، یادگیری ماشین، تحلیل شبکه های اجتماعی

دکتری
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر- گرایش سیستمهای نرم افزاری
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
۱۳۹۰
مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار
کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
۱۳۸۶
مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار
سوابق علمی
 • چاپ و انتشار مقاله در نشریات ISI معتبر
 • چاپ و انتشار مقاله در نشریات علمی و پژوهشی بین المللی معتبر 
 • ارسال و ارایه مقاله در همایش های بین المللی معتبر 
 • استاد راهنما پروژه پایانی بیش از ۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی 
عضویت در مجامع علمی
 • عضو کمیته علمی همایش منطقه ای تجارت الکترونیکی و امنیت شبکه های کامپیوتری آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد مسجدسلیمان (۱۳۹۱)
 • داور همایش منطقه ای تجارت الکترونیکی و امنیت شبکه های کامپیوتری آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد مسجدسلیمان (۱۳۹۱)
سابقه تدریس
 • عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کارون ( ۱۴ نیمسال)  
 • موسسه آموزش عالی کارون به عنوان مدرس حق التدریس ( ۴ نیمسال)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ( ۳ نیمسال)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ( ۱ نیمسال)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان ( ۶ نیمسال)
 • موسسه فنی و حرفه ای سما واحد مسجدسلیمان ( ۶ نیمسال)
دروس تدریس شده
 • دروس کارشناسی ارشد:پایگاه داده پیشرفته، سیستم های بلادرنگ و نهفته، طراحی الگوریتم پیشرفته
 • دروس کارشناسی و کاردانی: طراحی الگوریتم، طراحی سیستم های شی گرا، ساختمان داده ها ، مهندسی نرم افزار، سیستم عامل، برنامه نویسی پیشرفته، ذخیره و بازیابی اطلاعات، شبیه سازی سیستم های کامپیوتری
فعالیت های پژوهشی

مقالات چاپ شده در ژورنال­های علمی و پژوهشی:

۱٫عنوان مقاله:

Social movie recommender system based on deep autoencoder network using Twitter data

عنوان ژورنال:

Neural Computing and Applications, Volume 33, page: 1607–۱۶۲۳, (۲۰۲۱).

URL: https://doi.org/10.1007/s00521-020-05085-1

 

۲٫عنوان مقاله:

Trend Detection and Prediction in Blogosphere based on Sentiment Analysis using PSO and Q-Learning

عنوان ژورنال:

International Journal Of Information & Communication Technology Research, Volume 12- Issue 1, page 42-55, 2020.

URL: https://ijict.itrc.ac.ir/article-1-444-en.html

۳٫عنوان مقاله:

 A New Method For Applicant Of Explicit Semantic Analysis And Word Sense Disambiguation In Concept-Based Information Retrieval

عنوان ژورنال:

International Journal Of Computer Application, Volume 1, Issue 2, page 1-10, 2012.

URL: https://rspublication.com/ijca/feb-12/1

۴٫عنوان مقاله :

A Novel Explicit Context Based Approach For Computing Semantic Relatedness

عنوان ژورنال:

International Journal Of Advanced Research In Computer Science, Volume 3, Issue 1, page 287-292, 2012.

URL: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v3i1.1003