تعریف و اهداف دوره


گرایش ایمنی صنعتی گرایش نوپا و جدید است. شغل و یا حرفه ای ایمنی نیازمند علوم مختلف است؛ در ضمن، تخصص های مختلفی را نیز در بر دارد. واقعاً‌ نمی توان گفت که تمامی کارشناسان یا متخصصین ایمنی در یک زمینه مشابه کار می کنند.
بعضی، درکارخانه های صنعتی کار می کنند و به کارفرما کمک می کنند تا از کارگران در مقابل خطرات، حفاظت کافی به عمل آید. گروهی درشرکت های بیمه در زمینه تجزیه و تحلیل حوادث، مشغول به کارند. عده ای دیگر، در کارهای ساختمانی، تولیدات مختلف، معادن و حمل و نقل مشغول به کار می‿باشند. برخی دیگر از کارشناسان نیز، به صورت مشاوره ای و پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های مختلف کار می کنند.
کارشناسان ایمنی باید با فرآیندهائی بی نظیر ذوب فلزات، ریخته گری، چوب بری، تولید مواد شیمیایی، فعالیت های استخراج معدن و فعالیت های ساختمانی آشنا شوند.
مهم ترین اهدافی که در حرفه ایمنی دنبال می شوند، به قرار زیر می باشند:
• مشخص کردن خطرات و ارزیابی شرایط ایجاد خطر و عملکردهای ناامن و خطرزا
• توسعه روش های کنترل خطرات (برنامه ها و فرآیندها)
• ارزیابی برنامه های کنترل خطرات
• پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی

مهارت های دانش آموختگان


- آشنایی و تسلط کامل به تمامی استانداردهای ایمنی که در طراحی، ساخت و کار با دستگاه های صنعتی از جمله دستگاه های مهم و حیاتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بکار می رود و همچنین شرایط ایمنی در ساخت واحدهای صنعتی مهم ایران

- آشنایی کامل با استانداردهای حفظ محیط زیست از نظر آلودگی های آب و هوا، و محیط کار و محیط زیست و توانایی پیاده سازی و اجرای آن در محیط کار

طول دوره


برنامه درسی دوره برای 4 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 3 سال می باشد( طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت وبرای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی، برابر 77 واحد است.