مهندس مریم روشندل

۱۴۰۳-۰۴-۱۱

زمانبندی انتخاب واحد و برگزاری نیمسال تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

. . به اطلاع دانشجویان متقاضی ترم تابستان میرساند   انتخاب واحد ترم تابستان برای کلیه رشته ها و مقاطع از روز سه شنبه ۱۹ تیرماه […]
۱۴۰۲-۱۲-۱۳

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی(تکمیل ظرفیت)

. . با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دانشجویان ورودی جدید مقطع کاردانی (ترم بهمن ۱۴۰۲) موسسه آموزش عالی کارون موارد ذیل جهت ثبت نام […]
۱۴۰۲-۱۲-۱۰

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

. . با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته (ترم بهمن ۱۴۰۲) موسسه آموزش عالی کارون موارد ذیل جهت ثبت […]
۱۴۰۲-۱۱-۱۵

زمانبندی انتخاب واحد