اطلاعیه زمانبندی امتحانات پایان ترم مهر ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۹-۳۰
زمانبندی ویرایش شده انتخاب واحد نیمسال بهمن ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۹

اطلاعیه انتساب سرپرستی موسسه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که جناب آقای دکتر ماشاءاله بصیرزاده طی حکمی از جانب آقای دکتر یداله مهرعلیزاده ریاست هیئت امنا موسسه، از مورخ ۱۸ بهمن بعنوان سرپرست موسسه منصوب گردیدند.

دیدگاه ها بسته شده است