گروه آموزشی مهندسی برق

مقطع
رشته
سال اخذ
وضعیت رشته
کارشناسی ارشد
مهندسی برق قدرت (گرایش سیستم های قدرت)
1395
ادامه پذیرش دانشجو
کارشناسی پیوسته
مهندسی پزشکی
1397
ادامه پذیرش دانشجو
کارشناسی پیوسته
مهندسی برق ( گرایش قدرت و الکترونیک )
1393
ادامه پذیرش دانشجو
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی برق قدرت
1392
ادامه پذیرش دانشجو
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک
1388
ادامه پذیرش دانشجو
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی کنترل – ابزار دقیق
1395
ادامه پذیرش دانشجو
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
1395
ادامه پذیرش دانشجو
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
1389
ادامه پذیرش دانشجو
کاردانی پیوسته
الکتروتکنیک – برق صنعتی
1389
ادامه پذیرش دانشجو
کاردانی پیوسته
الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
1389
ادامه پذیرش دانشجو
کاردانی پیوسته
الکترونیک – الکترونیک عمومی
1389
ادامه پذیرش دانشجو
کاردانی پیوسته
الکترونیک – رادیو تلویزیون
1396
ادامه پذیرش دانشجو
کاردانی ناپیوسته
کاردان فنی برق
1387
ادامه پذیرش دانشجو
کاردانی ناپیوسته
کاردان فنی مخابرات – ارتباط داده
1395
ادامه پذیرش دانشجو
کاردانی ناپیوسته
ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT)
1387
ادامه پذیرش دانشجو

آینده شغلی :

بطور خلاصه می توان شرایط شغلی این رشته را به این صورت تشریح کرد : از آنجاییکه رشته برق یک رشته کامل و مادر محسوب می شود، و از دید صاحب نظران در عرصه صنعت یکی از عوامل اصلی و کلیدی در رشد و پیشرفت صنعت و تکنولوژی در جهان می باشد . وباتوجه به اینکه در صنعت تنوع کاری بسیار زیادی که وجود دارد برای این رشته نیز در گرایش های مختلف فرصت های شغلی مناسب و زیادی وجود دارد.

(دلیل روشن برای این موضوع استقبال زیاد نفرات برتر کنکور سراسری و نخبه های کشور به انتخاب این رشته در کنکور سراسری می باشد.)