24 آذر 1396 ساعت 11:50

 

 

زمانبندی انتخاب واحد و برگزاری نیمسال دوم 96 - 95

 

 

روز و تاریخ  ورودی و رشته زمان مکان
دوشنبه - 95/11/11 ورودی های مهر و بهمن 88 - 89 - 90 - 91 - 92 ساعت 8 لغایت 24 سامانه آموزشی
 سه شنبه - 95/11/12 ورودی های مهر و بهمن 93
ساعت 8 لغایت 24 سامانه آموزشی
 چهارشنبه - 95/11/13  ورودی های مهرماه 94
 ساعت 8 لغایت 24
 سامانه آموزشی
پنجشنبه - 95/11/14 ورودی های بهمن ماه 94 و مهرماه 95 ساعت 8 لغایت 24 سامانه آموزشی
 

 

 

 "نکات مهم"

حداقل پرداختی دانشجویان جهت انتخاب واحد به شرح ذیل می باشد

برای تمامی مقاطع غیر از کارشناسی ارشد : 4000000 ریال

برای مقطع ارشد : 6000000 ریال

کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه سال 1393 و ماقبل (کاردانی وکارشناسی ناپیوسته)و کارشناسی پیوسته ورودی مهر 90با توجه به اتمام سنوات تحصیلی و همچنین دانشجویانی که دارای بیش از 2 ترم مشروطی (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد) و بیش از 3 ترم مشروطی (کارشناسی پیوسته) (آخرین نیمسال مشروطی نیمسال اول 96-95) می باشند،می بایست درخواست کتبی خود را مبنی بر ادامه تحصیل جهت طرح در کمیسیون موارد خاص،حداکثـر تا تاریخ 95/10/13 به اداره آموزش تحویل نمایند.این دانشجویان ضمن انجام انتخاب واحد(به صورت مشروط)با سایر دانشجویان طبق زمانبندی جدول فوق تا زمان اعلام نتیجه از سوی کمیسیون مربوطه، می بایست در کلاس ها حضور یابند.

** ضمنا کلیه دانشجویانی که دارای مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص(مربوط به سنوات و مشروطی) می باشند می بایست قبل از شروع انتخاب واحد به واحد آموزش مراجعه نمایند.

** دانشجویان جهت همنیاز کردن دروس می بایست از طریق سامانه آموزشی اقدام نمایند.

ضمنا دانشجویانی می توانند دروس خود را پیشنیاز - همنیاز نمایند که قبلا در دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب نکرده باشند.

** در ضمن حذف و اضافه امکان اخذ درس حذف شده وجود ندارد و چنانچه درسی اخذ گردد امکان حذف درس وجود ندارد.

** برای تغییر گروه درس نیازی به حذف درس نمی باشد بدیهی است در صورت حذف درس امکان انتخاب مجدد آن وجود ندارد.

** دانشجویانی که دارای معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 هستند می بایست قبل از شروع انتخاب واحد یک تصویر از معرفی نامه خود را به امور مالی و نسخه اصلی را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه تحویل نمایند.

شروع نیمسال تحصیلی : شنبه 1395/11/16

انتخاب واحد با تاخیر : 1395/11/27

تبصره: دانشجویانی که در موعد مقرر برای انتخاب واحد مراجعه ننمایند حداکثر مجاز به انتخاب 14واحد در صورت خالی بودن ظرفیت در دروس انتخابی می باشند.

حذف و اضافه : از تاریخ 1395/11/24 لغایت 1395/11/25 (تمامی رشته ها و مقاطع)

پایان کلاس ها : 1396/03/11

حذف اضطراری (تک درس): تا تاریخ 1396/03/01

تبصره : دانشجویانی می توانند حذف اضطراری نمایند که سقف واحدهای آنان پس از حذف درس از حد نصاب قانونی کمتر نباشد و در درس موردنظر غیبت بیش از حد مجاز نداشته باشند.

شروع امتحانات :از تاریخ 1396/03/16 لغایت : 1396/04/03

معرفی به استاد :از تاریخ 1395/12/01 لغایت : 1396/01/30

قابل توجه دانشجویان مهمان

** دانشجوی مهمان باید مدارک مهمانی را حداکثر تا تاریخ 1395/10/13 به اداره آموزش تحویل نمایند.پس از این تاریخ هیچ نامه و مدرکی از دانشجو دریافت نمی گردد.مسئولیت انتخاب واحد دانشجویان میهمان ،رعایت پیشنیاز و همنیاز وسقف واحد به عهده دانشجومی باشد.

** مدارک مهمان :تصویرصفحات شناسنامه/ کارت ملی/ کارت دانشجویی /دوقطعه عکس 3*4/نامه میهمانی از دانشگاه مبدا که شامل لیست دروس پیشنهادی نیز می باشد.

** انتخاب واحد دانشجویان مهمان ازتاریخ: 1395/11/11 لغایت 1395/11/14 و توسط واحد آموزش می باشد.

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group