24 آذر 1396 ساعت 11:50

زمانبندی انتخاب واحد و برگزاری نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1395

انتخاب واحد

روز و تاریخ

نام رشته و ورودی

زمان و مکان انتخاب واحد

شنبه

13 شهریورماه 95

 

ورودی های مهر و بهمن 88 (تمامی مقاطع و رشته ها)

ورودی های مهر و بهمن 89 (تمامی مقاطع و رشته ها)

ورودی های مهر و بهمن 90 (تمامی مقاطع و رشته ها)

ورودی های مهر و بهمن 91 (تمامی مقاطع و رشته ها)

 

از ساعت 8 صبح لغایت 24

سامانه آموزشی

یکشنبه

14 شهریورماه 95

ورودی های مهر و بهمن 92 ( تمامی مقاطع و رشته ها )

از ساعت 8 صبح لغایت 24

سامانه آموزشی

دوشنبه

15 شهریورماه 95

ورودی های مهرماه 93 (تمامی مقاطع و رشته ها )

از ساعت 8 صبح لغایت 24

سامانه آموزشی

سه شنبه

16 شهریورماه 95

ورودی های بهمن ماه 93 (تمامی مقاطع و رشته ها )

از ساعت 8 صبح لغایت 24

سامانه آموزشی

چهارشنبه

17 شهریورماه 95

 

ورودی های مهر و بهمن ماه 94  ( تمامی مقاطع و رشته ها)

 

 

 

از ساعت 8 صبح لغایت 24

 

 

 

سامانه آموزشی

" نکات مهم"

کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه سال 92 و ماقبل( کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) با توجه به اتمام سنوات تحصیلی و همچنین دانشجویانی  که دارای بیش از 2 ترم مشروطی ( کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد) و بیش از 3 ترم مشروطی (کارشناسی پیوسته) (آخرین نیمسال مشروطی نیمسال دوم 95 -94 ) می باشند،میبایست درخواست کتبی خود را مبنی بر ادامه تحصیل جهت طرح در کمیسیون موارد خاص، حداکثر تا تاریخ 1395/04/30 به اداره آموزش تحویل نمایند. این دانشجویان ضمن انجام انتخاب واحد (به صورت مشروط) با سایر دانشجویان طبق زمانبندی جدول فوق تا زمان اعلام نتیجه ازسوی کمیسیون مربوطه، می بایست در کلاسها درس حضور یابند.

** دانشجویان جهت همنیاز کردن دروس میبایست از طریق سامانه آموزشی اقدام نمایند.

ضمناً دانشجویانی می توانند دروس خود را پیشنیاز / همنیاز نمایند که قبلا در دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب نکرده باشند.

** در زمان حذف و اضافه امکان اخذ درس حذف شده وجود ندارد و چنانچه درسی اخذ گردد امکان حذف درس وجود ندارد.

**برای تغییر گروه درس نیازی به حذف درس نمی باشد بدیهی است در صورت حذف درس امکان انتخاب مجدد آن وجود ندارد.

**دانشجویانی که دارای معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 95 هستند می بایست قبل از شروع انتخاب واحد یک تصویر ازمعرفی نامه خود را به امور مالی و نسخه اصلی را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات موسسه تحویل نمایند.

شروع نیمسال تحصیلی : شنبه 1395/6/27

حذف و اضافه : از تاریخ 1395/07/06 لغایت 1395/07/07 ( تمامی رشته ها و مقاطع(

پایان کلاسها : 1395/10/13

حذف اضطراری (تک درس) : 1395/10/01

* دانشجویانی می توانند حذف اضطراری نمایند که سقف واحدهای آنان پس از حذف درس از حد نصاب قانونی کمتر نباشد و در درس مورد نظر غیبت بیش از حد مجاز نداشته باشند.

شروع امتحانات : از تاریخ 1395/10/14 لغایت 1395/10/30

معرفی به استاد از تاریخ 1395/07/10 لغایت 1395/09/01

**دانشجویانی که در موعد مقرر برای انتخاب واحد مراجعه ننمایند با ارائه مدارک مستند در تاریخ 1395/6/24 حداکثر مجاز به انتخاب 14 واحد در صورت خالی بودن ظرفیت در دروس انتخابی می باشند.

قابل توجه دانشجویان میهمان

**دانشجوی میهمان باید مدارک میهمانی را حداکثر تا تاریخ 1395/6/10 به اداره آموزش تحویل نمایند. پس از این تاریخ هیچ نامه و مدرکی از دانشجو دریافت نمی گردد. مسئولیت انتخاب واحد دانشجویان میهمان ،رعایت پیشنیاز وهمنیاز و سقف واحد به عهده دانشجو می باشد.

**مدارک میهمان : تصویر صفحات شناسنامه / کارت ملی / کارت دانشجویی / دو قطعه عکس 3*4 و نامه میهمانی از دانشگاه مبدا که شامل لیست دروس پیشنهادی نیز باشد.

* انتخاب واحد دانشجویان مهمان از تاریخ : 1395/6/14 لغایت 1395/6/17 و توسط واحد آموزش صورت میپذیرد.

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group