24 آذر 1396 ساعت 11:38

اعمال تخفیفات شهریه منوط به دارا بودن شرایط زیر می باشد

- دانشجویان دارای معدل نیمسال بالای 17

- تعداد واحد موثر در نیمسال 17 باشد

 

نفر اول = 30 درصد شهریه ثابت نیمسال

نفر دوم = 20 درصد شهریه ثابت نیمسال

نفر سوم = 10 درصد شهریه ثابت نیمسال

 

اعمال تخفیفات صرفا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات صورت گرفته و نیازمند حضور دانشجو نمی باشد

پس از بررسی نهایی لیست نفرات برتر در وبسایت موسسه اعلام و توسط دانشجو قابل بررسی می باشد

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group