24 آذر 1396 ساعت 11:41

دانشجویان برتر نیمسال دوم 94 - 93

 

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مقطع معدل نیمسال
1 وحید پیریان مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 18.40
2 آرمین آقاجری مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 18.23
3 فاطمه رادپور مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 18.03
4 امین عرب زاده حسینی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 17.64
5 مسعود کرمی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 17.30
6 ماجد سلامت مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 17.04
7 محمد امین نجفی زاده برق - الکترونیک کاردانی ناپیوسته 17.01
8 مهران رضایی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 17.91
9 رضا عباسی شهنی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات  کارشناسی ناپیوسته  17.09
10 زیور بدری حاجیور مهندسی تکنولوژی سخت افزار
کارشناسی ناپیوسته 19.24
11 سیده مریم موسوی باصدی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 19.54
12 فاطمه مهدی پور مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 17.89
13  علی عیاده پور علمی کاربردی نرم افزار  کاردانی ناپیوسته  17.09
14 میلاد مقصودی برق - قدرت کاردانی ناپیوسته 19.03
15 رضا مکوندی برق - قدرت کاردانی ناپیوسته 17.87
16 جواد ولی شرف کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 17.59
17 علی واحدیان الکترونیک - الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 17.66
18 پیروز گرجیان الکتروتکنیک - برق صنعتی کاردانی پیوسته  18.70
19  علی آقاجعفری الکتروتکنیک - برق صنعتی  کاردانی پیوسته  17.78
20  محمد بغلانی الکتروتکنیک - برق صنعتی  کاردانی پیوسته  17.40
21  نیلوفر قایدی بارده مهندسی تکنولوژی الکترونیک  کارشناسی ناپیوسته  17.79
22 ایمان نژادبختیاری مهندسی تکنولوژی نرم افزار  کارشناسی ناپیوسته
 
18.74
23 فاطمه اصلانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته
18.65
24 سیده مریم شریفی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته
17.79
25 زینب علی محمدی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 19.36
26 عامر لویمی  ایمنی صنعتی و محیط کار  کارشناسی ناپیوسته 19.44
27  نسرین لطفی گل سفیدی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته  18.59
28  کبری معبودی  مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته 17.66
29 مریم سادات سید صاحبی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 18.48
30 سیده سمانه موسوی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 18.48
31 مسعود نقاش مهندسی برق کارشناسی پیوسته 17.25
32 علی سیلاوی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کارشناسی ناپیوسته 18.70
33  فرید فلاحت وند مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کارشناسی ناپیوسته 17.43
34 مجید سلامات مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 17.42
35 ندا سلیمی کردبچه مهندسی تکنولوژی نرم افزار  کارشناسی ناپیوسته  17.63
36  هادی برون مهندسی تکنولوژی نرم افزار  کارشناسی ناپیوسته  17.47
37 فاطمه باقری ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 20
38 صادق صالحی ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 18.92
39 حسن غلامحسین زاده ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 17.93
40 مسلم خلیفیان مهندسی تکنولوژی برق - قدرت کارشناسی ناپیوسته 18.06
41 امیر ارسلان حیدری پیربلوط الکترونیک - برق صنعتی کاردانی پیوسته 17.18
42 مهرداد قلی زاده نقشه برداری کاردانی پیوسته 17.82
43 محمد چاوله نقشه برداری کاردانی پیوسته 17.47
44 حسن حزبا مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 17.13
45  امین درویشی ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 17.79
46 الهام خندستانی علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته 18.70
47 زینب شیرالی علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته 18.28
48 عبدالرضا هردان علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته 18.08
49 ماجد سلمان زاده ساعدی مهندسی برق کارشناسی پیوسته 18.78
50 علی اهلی مهندسی برق کارشناسی پیوسته 18.15
51 محمد امین عچرش مهندسی برق کارشناسی پیوسته 18.03
52 پگاه آهنج مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 18.15
53 محمد امین چشم سبز مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 17.97
54 فاطمه کشکولی مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 17.71

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group