24 آذر 1396 ساعت 11:37

کلیه دانشجویانی که سه ترم مشروطی در کارنامه خود دارند و معدل کل آنها بالای 10 می باشد در صورتیکه درخواست به ادامه تحصیل دارند، میتوانند درخواست های کتبی خود را جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه شهید چمران اهواز حداکثر تا پایان مردادماه به اداره آموزش تحویل نمایند

در صورتیکه دانشجو دارای وضعیت خاص می باشد، مدارک مربوط به خاص بودن را ضمیمه درخواست به آموزش تحویل نمایند

مدارک:

الف - ایثارگری

- مدت حضور داوطلبانه در جبهه به ماه به تایید بالاترین مقام در سپاه پاسداران

- درصد جانبازی مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران

-مدت اسارت مورد تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران به ماه

- فرزند شهید به تایید بنیاد شهید

- خانواده شهید به تایید بنیاد شهید

ب - بیماری روحی و روانی به همراه مدارک پزشکی

ج- بیماری جسمی به همراه مدارک پزشکی

د- مشکلات خانوادگی که بعد از قبولی در دانشگاه حادث شده است با ذکر تاریخ دقیق و مدت

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group