24 آذر 1396 ساعت 11:52

1- اتمام کلیه دروس دوره بجز یک درس نظری برای ورودیهای 90 و ماقبل و دو درس نظری برای ورودیهای 91 و بعد از آن

2 - اخذ درس معرفی به استاد در ابتدای هر ترم و با شروع انتخاب واحد و برگزاری امتحان آن درس تا قبل از امتحانات پایان ترم خواهد بود.

3 - زمان فراغت از تحصیل دانشجو بستگی به تاریخ اعلام نمره درس یا دروس معرفی به استاد ( طبق بندهای 1 و 2 ) دارد.

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group