24 آذر 1396 ساعت 11:51

به اطلاع میرساند طبق مصوبه مورخ 1394/06/08 شورای آموزشی زمانبندی ارائه و ثبت نمرات پروژه و کارآموزی به شرح ذیل می باشد

 

پایان نیمسال اول : 15 بهمن ماه - آخرین مهلت ارائه 28 اسفندماه

پایان نیمسال دوم : 15 تیرماه - آخرین مهلت ارائه 31 شهریورماه

پایان نیمسال تابستان : 15 شهریورماه - آخرین مهلت ارائه 30 مهرماه

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group