29 مرداد 1396 ساعت 01:08
دانشجویان فقط در روزها و ساعات اعلام شده مراجعه نمایند
 
روز مراجعه ساعات مراجعه
مرکز آمار و فناوری اطلاعات شنبه و چهارشنبه 9 صبح الی 15
اداره آموزش شنبه و چهارشنبه 9 صبح الی 13

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group