اطلاعیه انتخاب واحد مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
اطلاعیه ثبتنام دانشجویان ورودی جدید کاردانی ۱۳۹۷
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

رفع مشکل انتخاب واحد مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

احتراماٌ، ضمن پوزش بابت مشکل پیش آمده به اطلاع دانشجویان محترم میرساند مشکل سامانه انتخاب واحد برطرف گردیده و میتوانند با مراجعه به سامانه، نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

دیدگاه ها بسته شده است