03 شهریور 1395 ساعت 01:30
نحوه اعمال تخفیفات به نفرات برتر رشته اعمال تخفیفات شهریه منوط به دارا بودن شرایط زیر می باش
آیین نامه مالی دانشجویان انصرافی   ابلاغیه معاونت محترم آموزش وزارت علوم تحقیقات و

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group